Hazine ve Maliye Bakanlığı Misyon ve Vizyonu

Misyonu;
Maliye politikasını tüm paydaşlarla birlikte katılımcı bir anlayışla geliştiren, uygulayan ve izleyen bir Maliye Bakanlığı.

Vizyonu;
Güçlü ve sürdürülebilir bir büyüme ortamını desteklemek üzere mali disiplinden taviz vermeyen, mali yüklerin seviyesi ve dağıtımında adalet içinde optimali gözeten, kamu kaynaklarının kullanımında toplumsal faydayı artıran, saydamlığı ve hesap verebilirliği sağlayan, proaktif ve örnek bir Maliye Bakanlığı.

Bingöl Defterdarlığı Misyonu

Misyonu;
Ekonomik ve sosyal hedeflere ulaşmak amacıyla katılımcı, tarafsız ve saydam bir anlayış içerisinde maliye politikalarını uygulayan, takip eden ve denetleyen bir Defterdarlık

Vizyonu;

Hızlı ve kaliteli hizmet sunan, saydam, hesap verebilir, öncü bir Defterdarlık.