Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Mesut AKBULUT

Defterdar

1974 yılında Elazığ’ın Palu ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Palu ilçesinde tamamladı. Memuriyete 14/01/1994 yılında başladı. 1998 yılında Uludağ Üniversitesi İ.İ.B.F. Maliye Bölümünden mezun oldu. Sırasıyla; Ordu Sağlık Kurumları Saymanlık Müdürlüğünde Müdür Yardımcısı, Gümüşhane Kürtün İlçesi Malmüdürlüğü, Ordu İli Korgan İlçesi Malmüdürlüğü, Ordu 1. Nolu D.S.S. Müdürlüğü, Ordu İli Kabadüz ilçesi Malmüdürlüğü, Elazığ İli 2. Nolu D.S.S. Müdürlüğü,Elazığ İli Muhasebe Müdürlüğü, Elazığ Defterdarlığı Defterdar Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

10/02/2017 tarih ve 29979 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 2016/924 sayılı kararname ile Bingöl Defterdarı olarak atanmış olup, halen bu görevi ifa etmektedir. Evli ve Mustafa Ömer ile Ahmet Efe  adında 2 erkek  ve Meryem Meva  isminde bir kız  çocuğu babasıdır.