Defterdarlığımız personeline Bingöl Üniversitesi iktisadi ve idari bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı Sayın, Dr. fevzi KOÇER tarafından İç Kontrol kapsamında Adil ve Eşit davranılmasında farkındalık yaratmak için Eğitim verdi